Har du problem med en vattenläcka? Behöver du sätta ett avlopp? Anlita Ösmo Rör! När gör det är du självklart berättigad till ROT-avdrag, det vill säga att 30% av arbetskostnaden dras av direkt på din faktura.

Från och med 1 juli 2009 gäller nya regler för ROT –avdrag. Nedanstående information är klippt från skatteverkets hemsida:

Nytt system sedan 1 juli 2009

Den 1 juli 2009 infördes ett nytt system för att underlätta för den som vill ha skattereduktion
för hushållstjänster och byggtjänster. Systemet, som kallas fakturamodellen, innebär
att du får preliminär skattereduktion direkt vid köpet. Fakturamodellen innebär att en privatperson som köper hushållstjänster eller byggtjänster av en person som har F-skattsedel ska kunna komma överens med säljaren om att betalning endast ska göras med ca 1/3 av den angivna arbetskostnaden. Säljaren får begära utbetalning från Skatteverket med den del av arbetskostnaden (inklusive mervärdesskatt) som köparen inte har betalat. Detta belopp utgör köparens skattelättnad och tillgodoräknas honom som preliminär skattereduktion. Förfarandet innebär att köparen får skattelättnaden direkt vid köpet.

Se vidare information på http://www.skatteverket.se